torstai, 27. marraskuu 2008

Yleisönosastokirjoitus

Kotka on törsäämässä kunnallisiin ilmoituksiin

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 24.11. kunnallisten ilmoitusten julkaisemista. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan 2009 Kymen Sanomissa, Ankkurissa, Hiiohoissa sekä Eteenpäin-lehdessä. Lisäksi ilmoitetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Tein muutosehdotuksen, jossa halusin, että kaupunki ilmoittaa ilmoitustaulun lisäksi vain Kymen Sanomissa ja Ankkurissa. Tämän ehdotuksen läpimeno olisi tiennyt Kotkalle noin 90000 euron säästöä ensi vuodelle. Jos näin toimitaan myös seuraavina vuosina, tietää se kotkalaisille veronmaksajille 360000 euron lisälaskua neljässä vuodessa. Mielestäni päätös oli erityisen typerä kun ajatellaan kaupungin taloustilannetta. Ehdotukseni hävisi kaupunginhallituksen äänestyksessä 8-3.

Mitä sitten oikeasti hyödyllistä voisi kaupunki tällä 90000 eurolla tehdä? Kaupunki voisi palkata lisäväkeä vanhustenhoitoon tai terveydenhoitopuolelle. Päiväkotien keittiöitä ei olisi tarvinnut lopettaa eikä kirjastojen lakkautuksista tarvitsisi puhua. Jäppilän koulullekin varmaan 90000 euroa vuodessa kelpaisi. Omaishoitajien korvausta voisi nostaa jne. Lista on loputon. Nyt valtuustolle kuitenkin esitetään, että tämä 90.000 käytetään turhaan ilmoitteluun.

Kysynkin, miksi ei riitä, että kaupunki ilmoittaa vain Kymärissä ja Ankkurissa ja miksi ei laiteta näitä 90000 euroa johonkin järkevään toimintaan. Tässä taitaa olla takana myös muuta keplottelua jota en nyt halua lehtien palstoilla retostella, vaan luotan, että kuntalaiset tajuavat mistä oikein on kysymys. Vasemmistoliittoa on arvosteltu vastuuttomasta politiikan tekemisestä. Tällaisten "pöllöpäätösten" vastustaminen on kuitenkin juuri sitä politiikkaa jota haluamme tehdä myös jatkossa.

SEMI LOMMI

Kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu

keskiviikko, 26. marraskuu 2008

Yleisönosastokirjoitus

Kymen Sanomien tiistain 25.11. pääkirjoitus herätti ajatuksia.

Vasemmistoliitto on punavihreä puolue. Se ottaa toimissaan huomioon sekä ekologiset reunaehdot että ihmisten tukemisen arkielämässä, myöskään ilmastonmuutoksen torjunta ei saa jäädä vain tavallisen kuntalaisen kannettavaksi.

Vasemmistoliitolla ei ole meikkiä. Puolueen jäsenistöstä ehdoton valtaosa asettaa ympäristökysymykset tärkeimmäksi tai yhtä tärkeäksi kuin toimeentulon kysymykset.

Vasemmistoliitto on käytännössä hallituksen ympäristöpolitiikan omatunto. Vihreät on sidottu porvarihallituksen politiikkaan ja ovat sen "vihermeikki", jonka avulla tuetaan hallituksen ajamia ympäristön kannalta kielteisiä asioita:

- Hallituksen ilmastostrategia on ydinvoiman rakentamista ja turvaamista turpeeseen - turve on huono energiaratkaisu ilmastomuutoksen hillitsemisessä. Strategia ei huomioi kylliksi energiatehokkuutta. Etusijalla ovat ydinvoiman ylirakentaminen ja ydinsähkön vienti. Tämän strategian ovat vihreät käytännössä hyväksyneet.

- Hallitus on rakentamassa Kollajaa, joka merkitsee koskiensuojelulain avaamista. Laki suojelee mm. Kymijoen eteläiset kosket ja Iijoen Kollajan. Suojeltua Kollajaa ovat rakentamassa tai rakentamista "ymmärtämässä" ministerit Pekkarinen, Väyrynen, Häkämies ja Lehtomäki. Asia etenee hallituksessa, jossa vihreät ovat mukana.

- Itämeren suojelu on hidasta, uutta Itämeren suojeluohjelmaa ei ole saatu aikaiseksi - ei myöskään päätöstä öljyntorjuntakeskuksen perustamisesta.

- Öljyntorjuntapuomeja puuttuu rannikolta, avomereltä puuttuu riittävä kalusto.

- Kaavoituksessa heikennetään kansalaisten valitusoikeutta ja hallitusohjelman mukaisesti ollaan heikentämässä rantakaavojen laatua.

- Metsästystä laajennetaan eteläisen Suomen pieniin kansallispuistoihin.

- Merentutkimuslaitos pilkotaan osana valtion tuottavuusohjelmaa. Merentutkimusalus Arandan tulevaisuus jää epävarmaksi.

- Ympäristöministeriön kehitys- ja tutkimusrahoja on leikattu ja leikataan entisestään.

- Aluehallinnon yhteydessä ympäristön- ja luonnonsuojelu alistetaan valtionvarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen Venäjältä opitun mallin mukaisesti.

- Pallakselle rakennetaan suurhotellia keskelle kansallispuistoa.

- Kansallispuistojen ja suojelualueiden hoidosta on vähennetty rahoitusta.

Näistä asioista vihreät vaikenevat hallituksessa ja eduskunnassa. Varsinainen "sinivihreä valopilkku" oli vihreiden ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa, edustaja Ojansuun suulla tuettiin potilasmaksujen nostamista "oikeudenmukaisena tekona".

Vasemmistoliitolla oli viikonloppuna todella hyvä puoluevaltuuston kokous, jossa käytiin hyvää ja positiivista keskustelua muiden asioiden ohella myös ympäristöasioista. Kyseessä ei ole mikään viherpesu, vaan aidosti puoluekentästä nouseva halu ja tarve rakentaa punavihreää yhteistyötä niin Kotkassa, Kaakkois-Suomessa, Suomessa kuin Euroopassa ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

PEKKA JYLHÄ

Vasemmistoliiton Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja

keskiviikko, 22. lokakuu 2008

Yleisönosastokirjoitus

Vanhusten ja lasten hoito on kyettävä rahoittamaan

Mereltä maihin jäätyäni ovat työtehtäväni viimeisten 25 vuoden ajan liittyneet merenkulkijoiden ja meriliikenteen turvallisuuteen. Olen usein saanut vastatakseni kysymyksen tapahtuneitten onnettomuuksien syystä tai syistä.

Vaikkakin usein on helppoa esittää tapahtumaketjun viimeiset toiminnot syiksi tai virheiksi, on aina syytä pohtia taustoja. Kun tarkastelee ihmisen toimintaa, on tarkasteltava myös tämän välitöntä työympäristöä, sitä ympäröivää yhteisöä, yhteisön pelisääntöjä sekä sen ilmapiiriä eli vallitsevaa käsitystä oikeasta ja hyvästä.

Kun polkua onnettomuuksien syyketjussa kulkee tarpeeksi kauas, löytyy vain kaksi perussyytä; gravitaatio ja markkinatalous, jota aiemmin kapitalismiksi kutsuttiin. Gravitaatio on luonnonlaki, jonka kanssa meidän täytyy elää, se on vain otettava huomioon. Markkinatalouden ja -voimien vaatimuksiin meitä on koulutettu enimmäkseen uhkailulla ja kiristyksellä. Toki elintaso on vuosien uurastuksen seurauksena Suomessa kasvanut ja elämme periaatteessa hyvinvointivaltiossa. Kuntakohtaisia eroja on paljon, mutta useimmat kunnat ovat vaikeuksissa asukkaittensa perustarpeiden hoidossa.

Missä mennään Kotkassa? Täällä moni asia on hyvin ja muualla asuvat ystäväni ovat täällä käytyään sanoneet ymmärtävänsä, miksi viihdyn täällä ja olen ylpeä kaupungistamme. Kaikki ei kuitenkaan ole hyvin, meiltä tuntuu puuttuvan poliittinen tahto huolehtia heistä, jotka eivät itse siihen pysty. Vanhusten, lasten ja nuorten turvallinen arki ei tunnu olevan mallissaan.

Meidän on kyettävä rahoittamaan vanhustemme ja lastemme hoito kunniallisesti ja esimerkillisesti. Suurten ikäluokkien vuoro lähestyy kovaa vauhtia. Alakoululaisten on saatava aloittaa opintiensä turvallisessa lähikoulussa. Tähän kaikkeen meillä on varaa.

Olen iloinen, että niin monet ovat alkaneet puhua yhteisöllisyydestä, se on hyvä alku. Oikeaa yhteisöllisyyttä on välittäminen, piittaaminen. Tämä tarkoittaa, että meillä kaikilla on velvollisuus toimia. Silmien sulkeminen, ei-kuulu-miulle, on väärä toimintatapa. Piittaamista on puuttuminen epäkohtiin ja vääränlaiseen toimintaan.

RISTO REPO (vas.)

keskiviikko, 22. lokakuu 2008

Yleisönosastokirjoitus

Nimenomaan pienituloisen kannattaa äänestää

Kotkassa, myös Haminassa ja Pyhtäällä on tärkeintä riittävä päivähoito ja lähikoulut lapsille, mahdollisuus päästä lääkäriin ja tarvittaessa sairaanhoitoon. Vanhuksista huolehtiminen on tehtävämme. Tämä vaatii myös riittävästi kotihoitoa ja hoivapaikkoja.

Tavoitteisiin ei päästä puoluepuheenjohtajien tenteissä vaan kunnanvaltuustoissa. On varmistettava, että terveyskeskustyö on mielekästä, näin saamme hoitajia ja lääkäreitä. Ei ole oikein, että kotihoitaja joutuu Länsi-Kotkassa käymään kahdeksan tunnin aikana 19 avuntarvitsijan luona. Tämä on kohtuutonta hoitajia ja hoidettavia kohtaan. Tarvitsemme parempia työolosuhteita ja lisää tekijöitä, emme työntekijöiden vähentäjiä.

Puheenjohtaja Katainen kehottaa "kuntien työtätekeviä liittymään yhteen". Kotkassa kokoomus vaatii kunnan työntekijöiden vähentämistä. Entinen vt. henkilöstöpäällikkö ja nykyinen konsultti esittää 140 työntekijän vähentämistä terveydenhoidosta, vanhustenhoivasta ja sosiaalitoimesta!

Sosialidemokraatit toteuttavat reiluuttaan heikentämällä haminalaisten sairaalaa. Kotkassa vihreät ja keskusta ovat tyytyneet olemaan demarien kyljessä ja joutuvat vastustamaan neuvoloiden terveydenhoitajien määrän lisäämistä kuten tapahtui vuoden 2008 talousarvioäänestyksessä.

Mutta kannattaako kuntavaaleissa äänestää? Kannattaa toki, valtuusto päättää onko Karhuvuoressa toimiva, terveellinen päiväkoti, varmistetaanko lähikouluille mahdollisuudet toimia Koivulassa ja Jäppilässä, onko henkilökuntaa neuvoloissa ja kouluterveydenhoidossa, varmistetaan terveydenhoito ja vanhusten turva.

Valtuutettujen on asetettava tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaittensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tämä vaatimus on toteutettava, nyt se ei Kotkassa toteudu.

Rikkaat äänestävät lähes aina, pienituloisemmat eivät. Esimerkiksi Aittakorvessa kuntavaalin äänestysprosentti oli 80, Karhuvuoressa 40 prosenttia. Juuri pieni- ja keskituloisten kannalta on tärkeää, että kunta huolehtii tehtävistään. Valtuutettujen on vuoden kuluttua valinnastaan kerrottava miten lupaukset on toteutettu. Tässä paikallinen lehti vaalikoneineen voi olla avuksi.

PENTTI TIUSANEN (vas.)

keskiviikko, 22. lokakuu 2008

Yleisönosastokirjoitus

Velat maksuun ensin, sitten investoinnit

Mielestäni Kotkan kaupungin tulisi maksaa ensin pois velat, joita on kertynyt tuhansia euroja ja vasta sen jälkeen harkita tarkoin investointeja.

Kaupungin ei kannata missään tapauksessa ottaa lisää velkaa uusiin investointeihin, ettei velkataakka kasvaisi liian suureksi.

On väärin supistaa muista palveluista sen kustannuksella, että aiotaan ottaa lisää velkaa. Kuka velat maksaa?

Kylpylä-hotellikin tulee kalliiksi ja mielestäni sellaisella hankkeilla ei ole mitään kiirettä. Viisautta ja harkintaa tarvitaan päätöksenteossa, kuntalaisia unohtamatta ja heidän tarpeitaan. Peruspalvelut ovat tärkeimpiä ja niiden parantaminen sekä kunnalla olevat velvoitteet - niihin tulisi keskittyä ensisijaisesti, eikä miettiä uutta rakentamista pitkään aikaan. Kannattaisi edetä rauhallisesti asiassa.

MONIKA HÄLL (vas.)

(Julkaistu Kymen Sanomissa 22.10.2008)